Voor al uw rijopleidingen ….

Taxi opleiding

Neem contact met ons op.

Taxichaffeur opleiding

Op maat, snel, gemakkelijk en voordelig

Taxichauffeur is een vak. Een vak dat van je als chauffeur kennis, inzicht en vaardigheden vereist op het gebied van veiligheid, sociale vaardigheden, rijstijl en wet- en regelgeving. Deze kennis, inzicht en vaardigheden doe je op tijdens de opleiding Taxichauffeur.

De opleiding tot taxichauffeur is wettelijk verplicht indien je na 1 juli 2001 taxichauffeur bent geworden of wanneer je nu taxichauffeur wilt worden. De nadruk ligt tijdens deze opleiding op het verwerven van kennis op het gebied van veiligheid. In samenwerking met rij instructeursopleidilg Nieuwegein bieden wij je een complete opleiding aan via www.taxitrainer.nl.

De theorie leer je snel en simpel via internet. Je wordt daarbij begeleid door ervaren docenten. Om je een idee te geven van de wijze waarop de opleiding wordt aangeboden kun je hier klikken voor de demo. De praktijklessen volg je bij onze verkeersschool. In overleg met jou maken we een planning naar het examen toe.

Examen

Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Het examen wordt afgenomen door het CBR.

Het theorie-examen bestaat uit meerkeuze ABC-vragen. Om te slagen, moeten er minimaal 32 vragen (80%) juist beantwoord worden.

Het praktijkexamen contractvervoer duurt 85 minuten. Tijdens het examen krijg je een tweetal opdrachten. Bij deze routeopdrachten mag je gebruik maken van een stratenboek of een navigatiesysteem.
Het examen staat in het teken van veilig, comfortabel en sociaal verkeersgedrag. Daarnaast wordt gelet op de omgang met de klant.

Voor het examen straattaxi zal er nog een mondelinge bevraging volgen waarbij een door de kandidaat meegebrachte kaart centraal staat. De kandidaat moet nu punten aanwijzen en routes plannen welke gebaseerd zijn op een lijst van 50 punten, zie hiervoor de examenlocaties.

Theorie

Deze opleiding houdt in: 2 avonden theorie van 18:30 tot 21:00 plus theorie examen CBR.

KOSTEN:

Dit taxi-theorie bieden wij aan voor: € 289,00 euro.

Praktijk

Je krijgt 9 uur praktijk van onze instructeur en begeleiding tijdens het praktijkexamen in Leiden in ons voertuig.

KOSTEN
Deze taxi-praktijkopleiding bieden wij aan voor : € 414,00
(dit is excl. de examen aanvraag deze kost € 331,50 )
Let op: prijswijzigingen voorbehouden. Eventuele herexamens en herexamen lessen zijn niet meegerekend.