Voor al uw rijopleidingen ….

Code 95

Neem contact met ons op.

Nascholing chauffeurs (Code 95)

Code 95: De EU-Richtlijn Vakbekwaamheid (‘nascholing chauffeurs’) moet leiden tot een verhoging van de verkeersveiligheid en vakbekwaamheid van chauffeurs. Alle houders van een D- en/of C-rijbewijs zijn als gevolg van de richtlijn verplicht 35 uur nascholing code 95 te volgen in een periode van 5 jaar om hun vakbekwaamheid te behouden.

Voor het D-rijbewijs ging de verplichte nascholing al in op 10 september 2008. Voor houders van het C-rijbewijs is de ingangsdatum vastgesteld op 10 september 2009. Opleidingen die zijn gevolgd vanaf 1 maart 2009 tellen al mee voor de nascholing.

Chauffeurs die het D- en/of C-rijbewijs hebben gehaald vóór respectievelijk 10 september 2008 en 10 september 2009, krijgen een basiskwalificatie vakbekwaamheid. Met 35 uur nascholing code 95 behouden zij de vakbekwaamheid voor de volgende vijf jaar.

Voor deze groep rijbewijshouders wordt de eerste periode van vijf jaar verlengd tot 7 jaar.
De D-rijbewijshouders zullen de nascholing moeten volgen voor 10 september 2015, voor de C-rijbewijshouders is dit 10 september 2016. Chauffeurs die in het bezit zijn van zowel het C- als D-rijbewijs moeten in totaal 35 uur nascholing code 95 volgen.

De gevolgde nascholing wordt op het rijbewijs aangegeven met de code ‘95’, gevolgd door de geldigheidsperiode. De rijbewijzen moeten vóór september 2016 worden vernieuwd of verlengd.

 

Voor wie geldt de nascholing code 95

De nascholing geldt voor iedereen die in het bezit is van een C- of D-rijbewijs. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen eigen vervoerders en beroepsvervoerders, werkgevers of werknemers.

Wel zijn er enkele vrijstellingen voor chauffeurs. U leest hier meer over in de bijlage Vrijstellingen Nascholing chauffeurs.

Nieuwe chauffeurs

Iedereen die vanaf 10 september 2008 (D-rijbewijs) of 10 september 2009 (C-rijbewijs) slaagt voor zijn vakbekwaamheid, heeft vanaf dat moment vijf jaar de tijd om de nascholing te volgen. Voor de nieuwe chauffeurs is de eerste periode dus niet verlengd van vijf naar zeven jaar.

 

OPLEIDINGEN

De opleidingen die in aanmerking komen voor de nascholing chauffeurs moeten zijn gecertificeerd door CCV. Niet-gecertificeerde opleidingen tellen niet mee in het verplichte aantal nascholingsuren.

Van de 35 uur nascholing moet 7 uur praktijkopleiding zijn gevolgd. De opleidingen worden niet afgesloten met een examen. Momenteel zijn er ruim 30 opleidingen gecertificeerd.

Het staat bedrijf en chauffeur vrij de 35 uur naar eigen inzicht te verdelen over 5 jaar.

Rijschool Rijnland heeft haar bestaande opleidingen laten certificeren zodat deze meetellen voor de nascholing.

Bekijk opleidingen Nascholing chauffeurs – code 95

VRIJSTELLINGEN

Er zijn verschillende vrijstellingen voor Nascholing chauffeurs te verkrijgen. Zowel nationaal als Europees. Als een houder van een C- of D-rijbewijs gebruik kan maken van een van de code 95 vrijstellingen, moet hij dit kunnen aantonen met zijn administratie.

Bekijk code 95 vrijstellingen