Voor al uw rijopleidingen ….

Chauffeurs diploma

Neem contact met ons op.

Opleiding C.C.V.-B/CODE 95

In september 2009 is de Europese richtlijn ingegaan, die nieuwe eisen stelt aan de toegang tot het beroep van vrachtautochauffeur. Vanaf 7 september 2009 geeft CCV geen chauffeursdiploma’s meer af voor vrachtautochauffeur. Een code 95 op uw rijbewijs vervangt het CCV-B chauffeursdiploma, deze code is 5 jaar geldig.

Als u de code 95 vakbekwaamheid op het rijbewijs wilt behalen, dan ziet uw examentraject er als volgt uit:

 • Rijbewijs en vakbewkaamheid module 1-C (RVM1-C)
 • Vakbekwaamheid module 2-C (VM2-C)
 • Vakbekwaamheid module 3-C (VM3-C)
 • Praktische toets C (De gecertificeerde opleider neemt deze toets af onder toezicht van CCV/CBR)
 • Toets besloten terrein C (De gecertificeerde opleider neemt deze toets af onder toezicht van CCV/CBR)

Het praktijkexamen kunt je doen als je alle 3 de theorie-examens hebt behaald.
De Praktische toets C en de Toets besloten terrein C mogen ook na het praktijkexamen worden gedaan.
Als u in het bezit bent van geldige uitslagen van de bovenstaande examens én praktijktoetsen, dan heeft u recht op afgifte van een rijbewijs C (mits medisch akkoord) met code 95. Als u in het bezit bent van een rijbewijs C met code 95, kunt u ook het praktijkexamen doen voor het rijbewijs CE (trekkeroplegger of vrachtauto met aanhangwagen). De code 95 wordt, na het behalen van het CE rijbewijs, dan ook achter de categorie CE op het rijbewijs geplaatst.

Theorie examen rijbewijs + vakbekwaamheid module 1-C (RVM1-C)

Examenvakken/onderdelen:
Verkeer , Techniek ,lading en wetgeving

Examenvorm: schriftelijk
Aantal vragen: 65 (meerkeuze)
Duur: 80 minuten
Slaagnorm: 80% (52 van de 65 vragen goed)
Toelatingseisen leeftijd: minimaal 17 jaar
Meenemen naar het examen: een wettig legitimatiebewijs en de oproep van het examen
Geldigheidsduur uitslag: 2 jaar

Vakbekwaamheid module 2C (VM2-C)

In dit examen krijgt u vragen over:

 • Voertuigkennis en optimaal gebruik voertuig
 • Basiskennis voertuigtechniek
 • Taak van de chauffeur bij onderhoud en storingen
 • Elektronische en mechanische systemen
 • Lading en lading zekeren

Examenvorm: schriftelijk
Aantal vragen: 65 (meerkeuze)
Duur: 90 minuten
Slaagnorm: 80% (52 van de 65 vragen goed)
Toelatingseisen leeftijd: minimaal 17 jaar
Meenemen naar het examen: een wettig legitimatiebewijs en de oproep van het examen
Geldigheidsduur uitslag: 2 jaar

Vakbekwaamheid module 3-C Deel 3 (VM3-C)

Dit examen toetst de kennis van:

 • Wetgeving – Arbeidstijdenwet,
 • Arbeidstijdenbesluit en tachograaf
 • Wetgeving – documenten
 • Veiligheid en gezondheid
 • Branche en bedrijf

Examenvorm: schriftelijk
Soort vragen: Case studies
Aantal vragen: 65
Duur: 90 minuten
Slaagnorm: 70%, (52 van de 65 vragen goed)

Toelatingseisen leeftijd: minimaal 17 jaar
Meenemen naar het examen: een wettig legitimatiebewijs en de oproep van het examen
Geldigheidsduur uitslag: 2 jaar

Praktische toets C (deel code 95)

Tijdens deze toets, afgenomen door een gecertificeerde opleider, is er vooral aandacht voor:

 • het laden en lossen en vastzetten van lading;
 • voorkomen van criminaliteit en illegaliteit;
 • voorkomen van fysieke risico’s;
 • invullen van een Europees schadeformulier;
 • maatregelen bij noodsituaties.

Het examen Praktische toets C duurt 30 minuten. De uitslag van de Praktische toets C heeft een geldigheidsduur van 2 jaar.

 

Toets besloten terrein C (Deel code 95)

Tijdens de Toets besloten terrein C zal de gecertificeerde opleider de vakbekwaamheid van de kandidaat toetsen op het gebied van voertuigcontrole en manoeuvreren. Het examen toets besloten terrein C duurt 30 minuten. De uitslag van de Toets besloten terrein C heeft een geldigheidsduur van 2 jaar.

De opleiding praktische toets c en besloten terrein C verzorgen wij in één dag.

’s Morgens leert u laden en lossen en sluit af met het examen en ’s middags doet u besloten terrein C oefeningen en sluit af met het examen (of de onderdelen omgekeerd), de opleiding is geheel verzorgd inclusief een lunch.

Uitslag theorie-Examen

Na afloop van het examen controleert de toezichthouder de antwoorden. Hierna krijgt u meteen de uitslag. Voor de schriftelijke examens is deze uitslag voorlopig. Op ons examenbureau in Rijswijk vindt een tweede controle op de gegeven antwoorden plaats. Als uit deze controle blijkt dat u niet “geslaagd” maar “gezakt” bent of andersom, dan wordt u hierover binnen ca. 14 dagen geïnformeerd. Heeft u na 14 dagen nog niets gehoord, dan is de voorlopige uitslag definitief.

Let op: indien u ten tijde van het examen niet ingeschreven blijkt te zijn in de gemeentelijke basisadministratie, dan vervalt de uitslag van het examen.
In dat geval zal er geen restitutie van het examengeld plaatsvinden.