Voor al uw rijopleidingen ….

Code 95 vrijstellingen

Neem contact met ons op.

NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID CODE 95

Op deze pagina staan alle code 95 vrijstellingen voor de nascholing chauffeurs. Zowel nationaal als Europees. Als een houder van een C- of D-rijbewijs gebruik kan maken van een van de code 95 vrijstellingen, moet hij dit kunnen aantonen met zijn administratie. Voorbeeld: een chauffeur die minder dan 12 uur in de week rijdt, is vrijgesteld van nascholing. Op basis van zijn administratie, bijvoorbeeld de tachograaf, moet hij aan de inspectiediensten kunnen tonen dat hij minder dan 12 uur rijdt in de week.

Kom je in aanmerking voor de code 95 vrijstelling? Hoe kan je dat dan aantonen? Hoe werkt de nascholingsverplichting?

NATIONALE CODE 95 VRIJSTELLINGEN OP EEN RIJ:

 • Uitzonderingen voor voertuigen die door bestuurders van tenminste 21 jaar binnen een straal van 50 km:
  • worden gebruikt voor het ophalen van melk op boerderijen en het terugbrengen van melkbussen of zuivelproducten voor de veevoeding naar de boerderijen
  • in de kleinhandel worden gebezigd voor het ambulant uitoefenen van die kleinhandel
  • worden gebezigd als rijdende bibliotheek, rijdend bureau, rijdende instructieruimte, rijdende kantine, rijdende medische dienst, rijdende spaarbank, rijdende tandverzorgingsdienst of rijdende tentoonstellingsruimte
  • worden gebruikt voor het vervoer van circus- of kermismateriaal
 • Bestuurders van voertuigen voor goederenvervoer die door land-, tuin-, bosbouw en visserijbedrijven worden gebruikt voor ritten binnen een straal van 50 km van de gebruikelijke standplaats van het voertuig, met inbegrip van het grondgebied van gemeenten waarvan de kern binnen deze straal is gelegen
 • Bestuurders van voertuigen voor het vervoer van levende dieren van de boerderijen naar de plaatselijke markten en omgekeerd, of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen;
 • Bestuurders van voertuigen voor gebruik als winkel op plaatselijke markten, voor de verkoop aan huis, voor ambulante werkzaamheden van banken, wisselkantoren of spaarbanken, voor de eredienst, voor het uitlenen van boeken, beeld- of geluidsdragers, voor culturele manifestaties of voor tentoonstellingen en speciaal voor dergelijk gebruik uitgerust.

EUROPESE CODE 95 VRIJSTELLINGEN:

 • Voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur.
 • Voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde.
 • Voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie of onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht.
 • Voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties.
 • Voertuigen die worden gebruikt tijdens autorijlessen met het oog op het behalen van een rijbewijs of het in de richtlijn vakbekwaamheid bedoelde getuigschrift.
 • Voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen voor privé-doeleinden
 • Voertuigen die materieel of uitrusting vervoeren die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft, mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is. (in Nederland wordt hier maximaal 12 uur rijtijd per chauffeur per week aan verbonden)